Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem  zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Zawadzkie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania.docx
załącznik nr 1.docx
załącznik nr 2.docx
klauzula informacyjna.docx