W dniu 10 stycznia 2012 r. w sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem odbyło się uroczyste „Spotkanie noworoczne dla seniorów”.

Przybyło na nie ok. 70 osób – mieszkańców Kielczy, Żędowic i Zawadzkiego.

Zebranych przywitał i życzenia noworoczne złożył Burmistrz Zawadzkiego Pan Mieczysław Orgacki oraz p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem Pani Maria Jureczko.

Było coś dla ciała i coś dla ducha dzięki staraniom pracowników Ośrodka i sponsorów z terenu Zawadzkiego. Uroczystą oprawę i dodatkowe przeżycia artystyczne dostarczył występ uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach.

Spotkanie przyczyniło się do pozytywnego budowania wśród mieszkańców tożsamości lokalnej oraz niwelowania poczucia osamotnienia osób starszych