Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem informuje, że

dnia 24.12.2021 r. Ośrodek będzie nieczynny

w związku z ustaleniem go dniem wolnym w zamian za święto przypadające w dzień dodatkowo wolny od pracy w 2021 r.