Start Przeciwdz. przemocy w rodzinie

Zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego w lipcu 2011 r. powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

Zespół skupia specjalistów mających doświadczenie w pracy z rodziną i dziećmi. Członkami Zespołu są przedstawiciele;

  1. Komisariatu Policji w Zawadzkiem
  2. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawadzkiem
  3. Oświaty
  4. Służby Zdrowia
  5. Organizacji pozarządowej
  6. Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  7. Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Strzelcach Op.

Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem przemocy. Zespół Interdyscyplinarny w ramach interwencji kryzysowej udziela natychmiastowej pomocy socjalnej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa psychologicznego lub prawnego. Jego działania koncentrują się na badaniu problemu, skoordynowaniu oddziaływań, istniejących możliwości rozwiązywania problemu, toku postępowania z indywidualnym przypadkiem.

PAMIĘTAJ, ŻE PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA.

Specjaliści mogą pomóc. Jeśli jesteś ofiara przemocy domowej lub jej świadkiem ZADZWOŃ.

OPS Zawadzkie tel. 77 4622 095 w godz. od 7 do 15 dni robocze

Komisariat Policji w Zawadzkiem tel. 77 4616 477 lub 997

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02- telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8-22

W środy w godz. od 18-22 dyżurują prawnicy.

Możesz także napisać e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 czynny codziennie od 12 do 20.

Porady telefoniczne dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123