Start

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem informuje, że:

  • od 1 sierpnia 2023 r. można składać wnioski w wersji papierowej o przyznanie:

- świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 (biuro C.7.1),

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 (biuro C.7.1),

- pomocy w formie dożywiania dziecka w szkole lub przedszkolu od nowego roku szkolnego (biura pracowników socjalnych: C.3, C.4, C.8, C.9);

 

  • od 1 września 2023 r. można składać wnioski o przyznanie:

- stypendiów szkolnych (biuro C.7.2) – uwaga: termin składania wniosków upływa 15 września!

Ponadto osoby, które posiadają profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny mogą złożyć wnioski w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePuap. Dotyczy to wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz podstawowe informacje można znaleźć na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem: www.ops.zawadzkie.pl