Start

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zawadzkiem w ramach  programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 poszukuje :

1. kandydatów na asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością oraz

2. osób z niepełnosprawnością, które są zainteresowane objęciem usługą asystenta w 2024 roku.

 

Pliki do pobrania


karta zgłoszenia AOON.pdf (188,50KB)
karta zgłoszenia ON.pdf (240,88KB)
ogłoszenie-AOON.pdf (242,82KB)