Start

PROGRAM PILOTAŻOWY „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zachęca do udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program pilotażowy obejmuje :

  1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej
  • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
  • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

  1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
  • Dofinansowanie do opłat za naukę (czesne)
  • Dofinansowanie do pokrycia kosztów kształcenia
  • Dofinansowanie do opłaty za przeprowadzanie przewodu doktorskiego

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) od dnia 1 marca 2023 r.

W przypadku Modułu I : termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2023 r.

W przypadku Modułu II : termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod nr telefonu (77) 461 33 81 wew. 34.