Start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”poszukuje osób  zaineresowanych  udziałem w programie.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Pliki do pobrania:

karta zgłoszenia.pdf (388,56KB)
ogłoszenie-OW.pdf (276,69KB)