Start

Informujemy, że wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są: olej, pellet, drewno kawałkowe
lub gaz LPG
– można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11.

Kryteria podstawowe:

  • jeden dodatek przysługuje na jeden adres,
  • źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  • wnioskodawca nie otrzymał i nie ubiegał się o dodatek węglowy (tutaj grozi odpowiedzialność karna w razie oświadczenia nieprawdy).