Start

Specjalistka 24 „Kardiologia Sp. z o.o. Spółka komandytowa w partnerstwie ze Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu "SCOB" Marcin Rękawek realizuje Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) oraz środków Budżetu Państwa

 

pt. „Teleopieka medyczna wsparciem dla Seniora”

 

Celem Projektu jest umożliwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym danie im szansy na wydłużenie i poprawę jakości ich życia

 

Okres realizacji Projektu: od 1 maja 2022r. do 31 sierpnia 2023r.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT:

Projekt jest skierowany dla osób mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego.

Projektem objętych zostanie w sumie 150 osób powyżej 60. roku życia.

 

FORMY WSPARCIA:

1. REKRUTACJA, KWALIFIKACJA ZDROWOTNA i KONSULTACJE LEKARSKIE osób starszych - pozyskanie informacji zdrowotnych n/t epidemiologii chorobowej uczestników projektu oraz potwierdzenie możliwości i predyspozycji uczestnictwa w poszczególnych zadaniach przewidzianych w projekcie, jak również rodzajów zaplanowanego wsparcia.

2. TELEOPIEKA MEDYCZNA dla osób starszych:

  • badanie RR (ciśnienie tętnicze)
  • badanie OBS (bezdech senny)

3. CENTRUM MONITOROWANIA PACJENTA (CMP) - telesystem opieki dla Uczestników Projektu, polegający na cyklicznym stałym nadzorze i monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów, objętych wsparcie w Projekcie (również tych przebywających w warunkach domowych),

ermin rekrutacji odbywa się sukcesywnie podczas trwania projektu, informacje o projekcie podano na stronie www.scob24.pl

 

GDZIE POBRAĆ I ZŁOŻYĆ DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO PROJEKTU?

  1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, ul. Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 730 982 641 (godziny: 8.00 – 15.00)

Pliki do pobrania:

Regulamin - TwdS.pdf
Załącznik nr 1. - Formularz zgłoszeniowy (TwdS).pdf
Załącznik nr 2. - Deklaracja uczestnictwa (TwdS).docx.pdf