Start

CZY WIESZ, ŻE?

od 01.02.2021 r.

MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA ŚWIADCZENIE

WYCHOWAWCZE (500+) DROGĄ
ELEKTONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM:

 bankowości elektronicznej
 portali ePUAP
 portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
o nazwie emp@tia

od 01.04.2021 r.

MOŻESZ ZŁOŻYĆ W WERSJI PAPIEROWEJ W
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
Dębowa 11,47-120 Zawadzkie, tel. 77 4 622 095

UWAGA! Świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało na każde dziecko do 18 r. ż.