Start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa– edycja 2021”poszukuje osób  zaineresowanych  udziałem w programie.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoznacznymi.

Zobacz całą treść ogłoszenia: Ogłoszenie - opieka wytchnieniowa.docx