Start Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Gminy Zawadzkie jest udzielana w lokalu znajdującym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem  przy
ul. Dębowej 11  w poniedziałki  w godzinach 13.00- 17.00  – lokal oznaczony nr A8.  
Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Zapisów można dokonać:
•    telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97 w następujących dniach i godzinach z wyłączeniem dni wolnych od pracy:
- poniedziałek: 7.30 – 17.00;
- wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30;
- piątek: 7.30 – 14.00;
•    online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.
Informacje na temat funkcjonowania pozostałych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego: http://bip.powiatstrzelecki.pl/3910/432/2021.html.
Przed udaniem się do punktu poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny
(tel. 77 440 17 97) w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów, ponieważ w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO


Zgodnie z art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 294) lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego jest udostępniona:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Strzeleckiego: http://bip.powiatstrzelecki.pl/2615/362/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-strzeleckiego.html,
•    na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego: https://powiatstrzelecki.pl/3923/379/aktualizacja-listy-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-strzeleckiego.html.
Informacji udziela Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 440 17 97.   
Lista zawiera dane instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo:
•    rodzinne,
•    psychologiczne,
•    pedagogiczne,
•    z zakresu pomocy społecznej,
•    w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
•    w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•    w ramach interwencji kryzysowej,
•    dla bezrobotnych,
•    dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
•    z zakresu praw konsumentów,
•    z zakresu praw dziecka,
•    z zakresu praw pacjenta,
•    z zakresu ubezpieczeń społecznych,
•    z zakresu prawa pracy,
•    z zakresu prawa podatkowego
•    dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Pliki do pobrania:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.docx
Nieodpłatna Pomoc Prawna - Gmina Zawadzkie.docx