Start
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem informuje, że:
- od dnia 12.03.2020 r. do 27.03.2020 r. ulegają zawieszeniu zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego przy OPS,
- apeluje się o składanie – w miarę posiadanych możliwości technicznych – wniosków w formie elektronicznej oraz posługiwanie się komunikacją telefoniczną z pracownikami w celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich,
- klienci obsługiwani bezpośrednio proszeni są o zachowanie zalecanej (min. 1,5 m) odległości od pozostałych osób i załatwianie spraw pojedynczo,
- siedziba OPS od 12.03.2020 r. zostanie objęta ograniczeniami dostępu dla osób postronnych i organizacji pozarządowych posiadających siedzibę w OPS,
- w związku z ograniczeniami kadrowymi czas realizacji poszczególnych świadczeń i usług może ulec wydłużeniu.