Start Projekt “Nie-Sami-Dzielni”

GRUPA WSPARCIA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „NOVA”

Dla kogo grupa

Grupa skierowana do osób uzależnionych lub zmagających się z problemem alkoholowym na niższym stopniu zaawansowania, trzeźwiejących alkoholików oraz osób planujących podjęcie terapii odwykowej.

Kiedy odbywają się spotkania

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17.00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, w sali B.3 – parter (wejście główne do budynku).

Warunki uczestnictwa

Udział jest dobrowolny, warunkiem jest trzeźwość podczas spotkania i uznanie problemu alkoholowego w swoim życiu oraz dyskrecja po spotkaniu.

 

 

 

GRUPA WSPARCIA „DO CELU”

Dla kogo grupa

Grupa skierowana do osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zmagających się z problemem alkoholowym w swojej rodzinie lub najbliższym otoczeniu.

Kiedy odbywają się spotkania

Spotkania odbywają się w każdą środę o godzinie 16.00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, w pomieszczeniu A.8 – wejście boczne od strony Pogotowia pod schodami.

Warunki uczestnictwa

Udział jest dobrowolny i niezobowiązujący. Ważna jest dyskrecja po spotkaniu.