Start Karta Dużej Rodziny

UWAGA!

Od dnia 9 czerwca 2021 r.
wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy)  może wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

 

Masz już Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej) i chcesz korzystać z Karty Dużej Rodziny na smartfonie?

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana polegająca na możliwości wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety)

Aby móc zalogować się do aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty.

Możesz to zrobić w dwojaki sposób:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia łatwo i szybko, nie wychodząc z domu, albo
  • udając się do gminy swojego zamieszkania – w gminie Zawadzkie realizacją  ustawy o Karcie Dużej Rodziny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

 


 

Z dniem 16 czerwca 2014 można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.


Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Składając wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie uprawnień zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów dokumentów.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce "Duża rodzina".

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem ul. Dębowa 11, pokój nr C. 9. w godzinach od 7 00 do 15 00.


Pliki do pobrania:

Akty prawne: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863)