Start Karta Dużej Rodziny

Z dniem 16 czerwca 2014 można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.


Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Składając wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie uprawnień zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów dokumentów.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce "Duża rodzina".

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem ul. Dębowa 11, pokój nr C. 9. w godzinach od 7 00 do 15 00.


Pliki do pobrania:

Akty prawne: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863)