Start

W dniu 22 lipca 2011 r. odbyło się spotkanie integracyjne podsumowujące realizację projektu „Lepszy Start” w Gminie Zawadzkie

 

Spotkanie to odbyło się w Restauracji Lido w Zawadzkiem. Głównym celem spotkania było podsumowanie zrealizowanego w 2011 roku projektu pn.: PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO „LEPSZY START” W GMINIE ZAWADZKIE. Impreza zintegrowała osoby zaangażowane w jego realizację pozwalając uzyskać pozytywne rezultaty projektodawców. Swoje efekty pracy z uczestnikami projektu przedstawiła Ewa Kijak – doradca zawodowy oraz Marta Weber – psycholog. Następnie Koordynator Projektu Maria Klimowicz podsumowała tegoroczną realizację projektu. W trakcie imprezy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Pan Andrzej Pietrusiak oraz Dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy z Strzelec Opolskich Pan Norbert Jaskóła.

Projekt  był realizowany od kwietnia do lipca br. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Wzięło w nim udział 10 osób. W ramach kontraktu socjalnego zastosowano instrumenty aktywnej integracji m.in. trening umiejętności psychospołecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kursy zawodowe:

 

 

  • Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
  • Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
  • Kurs księgowość komputerowa,
  • Kurs podstawy komputera,
  • Kurs tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów,
  • Kurs ABC przedsiębiorczości.

 

Udział w projekcie pozwolił na uzyskanie w/w kwalifikacji zawodowych, rozwinięcie umiejętności samodzielnego poruszania się na rynku pracy, pobudzenia motywacji i wiary we własne siły.