Start

Od 1 sierpnia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dochody z Urzędu Skarbowego za 2010 r. (oryginał)
  2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  3. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

Osoby ubiegające się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego składające wniosek na nowy okres świadczeniowy, a mające przyznane prawo do świadczeń na  okres zasiłkowy 2010-2011 nie są zobowiązane dostarczać następujących dokumentów, chyba, że straciły swoją ważność lub są zmienione:

  1. ksero odpisu aktu urodzenia dzieci
  2. ksero dowodu osobistego
  3. ksero wyroku Sądu o rozwodzie i zasądzonych alimentach ( w przypadku osób rozwiedzionych)

Wniosek należy pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, Biuro nr 3.

Wniosek musi być kompletny a dokumenty skserowane.

Ośrodek nie ma możliwości kserowania dokumentów.

  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.