Start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

przystąpił w 2011 r. ponownie do realizacji projektu systemowego pn.:

Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Nieaktywnych Zawodowo „Lepszy Start” w Gminie Zawadzkie

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską.

Termin realizacji: 01.04.2011 r. – 31.07.2011 r.

Celem ogólnym projektu jest:

 

 • zdobycie kwalifikacji,
 • zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu: udział w projekcie zadeklarowało 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym:

 • aktywizację zawodową (np. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy)
 • aktywizację społeczną (np. podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych poprzez poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe)
 • aktywizację edukacyjną (np. podwyższenie kwalifikacji zawodowych)
 • aktywizację zdrowotną (np. badania lekarskie).

W ramach projektu odbędą się następujące kursy/szkolenia:

 • Kurs – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • Kurs – opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
 • Kurs – ABC przedsiębiorczości,
 • Kurs – księgowość komputerowa,
 • Kurs – podstawy komputera,
 • Kurs – tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów.

Rezultaty do osiągnięcia:

 • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
 • zwiększenie aspiracji zawodowych,
 • rozwinięcie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy,
 • zmiana postaw z pasywnej na aktywną,
 • zwiększenie prestiżu osobowego w środowisku,
 • uświadomienie wartości bycia samodzielnym materialnie, niezależnym, samowystarczalnym,
 • pobudzanie motywacji i przełamanie niechęci do pracy i wysiłku,
 • zmniejszenie uzależnienia od pomocy społecznej,
 • wpłynięcie na zmianę zjawiska wykluczenia społecznego.

Biuro Projektu

(II piętro)

Ośrodek Pomocy Społecznej

47-120 Zawadzkie

ul. Dębowa 11

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.